Privacyverklaring van Schoonheidsinstituut Luxelle

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Luxelle verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Luxelle, of om een andere reden persoonsgegevens aan Luxelle verstrekt, gebruiken wij uw gegevens voor het maken van afspraken, voor de behandeling zelf en voor de betaling van uw behandeling. Wij gebruiken uw gegevens bij de uitvoering van de overeenkomst met u voor een behandeling


1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Schoonheidsinstituut Luxelle, Schoolweg 72bb 1787AW Julianadorp, KVK 59696818. 0223-690037 of info@luxelle.nl

2. Welke gegevens verwerkt Luxelle en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens verwerkt:
                        a) voor- en achternaam, geboortedatum
                        b) adresgegevens  
                        c) telefoonnummer,  e-mailadres,

                        d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

                        e) Voor – en na foto’s en video’s bij behandelingen

                        f) financiële gegevens

2.2       Luxelle verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
b) Uw naam, adresgegevens en bankgegevens worden gebruikt. Voor de financiële afhandeling van behandelingen
c) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt bij de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

d) Voor- en na foto’s bij behandelingen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na kunnen worden geplaatst op Social Media (Facebook, Instagram, Snapchat) na toestemming van u. Deze foto’s worden altijd verwijderd als u daarom vraagt

3. Bewaartermijnen

Luxelle verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens uiterlijk tot 3 jaar na de laatste behandeling of langer als er een wettelijke bewaarplicht is voor de gegevens (belastingadministratie).

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Luxelle passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Luxelle gebruik van diensten van serviceproviders, zogenaamde verwerkers. Met de verwerker hebben wij een verwerkers overeenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Bij Luxelle kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Luxele zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien u  bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met Luxelle.

5.3     Indien u klachten heeft over de wijze waarop Luxelle uw persoonsgegevens verwerkt of u verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan Luxelle via e-mail.

 

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken